Formare „MAESTRU ESENIAN II”

/Formare „MAESTRU ESENIAN II”
Loading Evenimente
 • Acest eveniment a trecut.

PREGĂTIRE MAESTRU ESENIAN

Care este scopul cursului?

În primul rând intensifică și sprijină dezvoltarea noastră personală, cu ajutorul utilizării celor învățate și pentru folosul semenilor. Cunoștințele predate cuprind o sferă largă. Cursantul își însușește și dezvoltă comunicarea cu îngerii și procedee de vindecare, învață diferite tehnici de supraviețuire și energetice, primul ajutor, cunoștințe secrete spirituale și efectuarea acestora. Învață cum să lucreze făcând parte din grup și cum să conducă. Maestrul Esenian poate să introducă cu succes aceste tehnici în viața de zi cu zi.

Deviza sa este: ”A ÎNVĂȚA –  A VINDECA – A AJUTA”

”A învăța” – o învățatură pentru minte, trup, inimă și suflet. Scopul este de a câștiga deschidere, perspectiva și forța pentru a ne putea asuma cârma propriilor vieți în loc de a ne găsi mereu purtați la întâmplare de valurile „întâmplărilor” sau de voia altora.

”A vindeca” – nu toți esenienii trebuie să devină vindecători, dar cu toții primesc mijloace puternice pentru îngrijirea sănătății, menținerea echilibrului interior, posibilități de mânuire a unor situații de criză sau de urgență, aparent ”cu mâna goală”. Protecția mediului înconjurător e de asemenea inclusă aici.

”A ajuta” – ajutor pentru sine, dar întotdeauna și în favoarea semenilor, al comunității, fie ca sprijin în viața cotidiană, fie pentru a face față unor posibile condiții extreme.

 • Această a doua parte a cursului se întinde pe o perioadă de 5 zile de învățare intensivă. Echipa de profesori este desemnată și condusă de Marele Maestru al R.A.I, F.E.Eckard Strohm, beneficiind de directa lui îndrumare în momentele cheie ale pregătirii.

 • Se lucrează intensiv prin predare, demonstrare, dialog, exersare individuală și în grup, muncă meditativă etc.

  Paleta cunostințelor transmise e pe cât de largă pe atât de interesantă. Tehnicile sunt alese cu grijă – din tezaurul vechilor inițiati, perfect aplicabile și azi, în viața de zi cu zi sau, după caz, în situații critice.

 • Cine poate participa la curs?

  Absolvenții primei părți a cursului de Pregătire Maestru Esenian .

 • Cel ce primește inițierea de maestru esenian are calea în fața sa, ”armele” în mână și tovărășii alături, pentru a păși în propria lui călătorie spre măiestrie, spre a deveni acel MAESTRU care:

  „….este în legătură cu totul, astfel singurătatea și solitudinea nu există pentru el; știe să deosebească cele veșnice de cele trecătoare. Sufletul lui liniștit se odihnește în poala Tatălui și știe că este condus de îngerii  Săi. …Din toata ființa sa emană iubirea Tatălui, care sălășuiește mereu înlăuntrul său, împreună cu răbdarea, înțelegerea și bunătatea păcii cunoașterii.”

   

Scopul maeștrilor esenieni:

Maestrul esenian priveşte Universul mereu pătruns de iubirea Tatălui.

Acceptă sarcina sa de pe pământ, şi o trăieşte cu dăruire totală.

Nu trăieşte retras din lume, ci stă ferm cu ambele picioare pe pământ

Ştie ce este esenţial şi ce nu este, pentru că s-a lămurit cu propria fiinţă.

Nu stă deasupra lucrurilor ci se odihneşte în mijlocul lor, şi este în măsură să recunoască şi să remarce legăturile lăuntrice ale evenimentelor.

Cunoaşte toate cele trei opere ale creaţiei prin gândurile, cuvintele şi faptele noastre.

Este conştient de diferenţa dintre Bine şi Rău, precum şi de faptul că Binele şi Răul există doar în sistemul nostru de valori.

Ştie că în Univers cea mai importantă este Armonia, echilibrul dintre Bine şi Rău.

Îţi dă seama că Lumină fără Umbră nu există, şi că totul are polaritate, care este necesară.

Trăieşte unitatea cu toate structurile vii şi existente.

Umilinţa în faţa focului divin care arde în oameni şi în animale exclude posibilitatea să provoace fără de rost durere sau pagubă făpturilor fără de apărare.

Distruge altă viaţă doar din necesitate, spre a salva alte vieţi sau spre a menţine viaţa.

Respectă orice viaţă ca templul Tatălui Ceresc

Pământul şi Natura sunt mama vie, ajutoarele şi vindăcătoarele trupului, spiritului şi sufletului său.

Îşi trăieşte viaţa în mod conştient, cunoscând pentru ce şi unde a sosit pe Pământ.

Recunoaşte principiile de bază ale învăţăturilor, şi faptul că toate fiinţele vii sunt dirijate de legea egalităţii.

Îşi dă seama că toate negativitatea şi toate bolile provin din discordanţă.

A învăţat să recunoască diferitele vibraţii ale materiei şi să le transforme în consonanţă.

Gândirea sa nu se limitează doar la viaţa de acum.

Vede curgerea Lumii ca un prezent permanent în Timp, viitorul, trecutul, prezentul se fac una în Armonia dumnezeiască.

Este în legătură cu totul, astfel singurătatea şi solitudinea nu există pentru el.

Ştie să deosebească cele veşnice de cele trecătoare.

Sufletul lui liniştit se odihneşte în poala Tatălui, şi ştie că este condus de îngerii Tatălui.

Pentru el moartea este începutul întoarcerii la Tatăl, o naştere, întoarcerea la existenţa iniţială străveche

Din toată fiinţa lui emană iubirea Tatălui, care sălăşluieşte mereu înăuntrul său, împreună cu răbdarea, înţelegerea şi bunăstarea păcii cunoaşterii.

Cursuri noi

Contact Info

Beiuș, jud. Oradea

Phone: +40726689460

Mobile: +40726689460

Web: www.essenia.ro